2019-06-19

En välplanerad kassa­zon skapar nöjda och trogna kunder

Den starka utvecklingen mot mer självbetjäning i kassazonen gör att personal kan frigöras och ägna mer tid åt service och kundbemötande. På så vis kan man öka sin servicegrad markant säger Klemens Oscarsson, Butikskonsult.

Förenklat kan man säga att kassazons­mixen består av tre delar – ­traditionella kassor, självscanning och självservice­­kassor. Den ­optimala för­­delningen mellan de tre varianterna ser olika ut ­beroende på butikens storlek, läge och ut­formning.
Konsumenterna söker allt mer snabbhet och bekvämlighet och idag självscannar fler än hälften av konsumenterna inom dagligvaru­handeln. Många av dagens kunder har nämligen varken tid eller lust att stå i kö när de handlar mat.

– Det är en hel del att ­­tänka på när man planerar sin kassa­zon men i vår moderna tid är det viktigaste enligt mig att ­erbjuda en friktionslös upplevelse. Misslyckas du med det så kostar det både dig och kunderna tid och pengar. När kunden är klar med sin handling ska det vara motorvägen ut, säger Klemens Oscarsson, Butikskonsult.

Marginalstarka varor som uppfräschare, bars, dryck och receptfria läkemedel hamnar aldrig eller mycket sällan på några inköpslistor. Saknas dessa varor vid kassazonen kommer sannolikt kunden hem utan att ha köpt dem.

– För några år sedan hade butiks­personalen fullt upp med att guida kunderna genom utchecknings­förfarandet. Nu när majoriteten av konsumenterna har lärt sig hur det fungerar kan man börja satsa på att addera impulsvarorna, de man kanske har tappat försäljning på tidigare.

Allt fler butiker ser vinsterna med självscanning men kanske framförallt självservice­kassor. Istället för att låsa butikens personal vid allt för många traditionella kassor kan de finnas tills hands för kunderna ute i butiken. På så vis kan man öka sin service­grad markant säger Klemens Oscarsson.

5 tips när du planerar din kassazon:

1. Placering
Optimal placering och fördelning av de olika kassavarianterna ser olika ut beroende på butikens förutsättningar. Ett bra utgångsläge är dock att skapa ett naturligt flöde som leder kunden mot självsscanningszonen.

2. Skylta tydligt
Med en tydlig skyltning i både tak och på golv leder man kunderna till rätt station. Placera helst självscanning- och själv­servicekassor på olika sidor i hagen.

3. Impulsförsäljning
Innan kunden lämnar ifrån sig scannern ska den mötas av ett välplanerat sortiment av impulsvaror.
Marginalstarka varor som aldrig hamnar på några inköpslistor. Varför inte en hink med trevliga blom­buketter?

4. Tillgänglighet
Snåla inte på utrymmet, utchecknings­hagen ska vara rymlig. Planera gärna in minst en utchecknings­station i lägre höjd med hänsyn till personer i rullstol.

5. Utbilda
Satsa på en gedigen utbildnings­period för både personal och kunder vid en ombyggnad. Se till att stamkunderna lär sig det nya, sedan kommer det att rulla på och bli ett självspelande piano.

Klemens Oscarsson
Försäljning Dagligvaruhandeln

019 689 45 13
0701 00 12 04

 

 

 

 

Fler nyheter


2019-04-12

Besök av Prevent UF

Dagens personalmöte avslutades med ett intressant föredrag av UF-företaget Prevent UF. De har samlat in anonyma berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier som tillsammans med fakta och intervjuer bildar innehållet i boken ”Det du inte hör”.