Terminal Söder

Swedavia väljer Butikskonsult som leverantör av inredning till ny terminal. Den så kallade södra terminalexpansionen, med tre nya gater och fyra nya bussgater, innebär att flygplatsen kan ta emot fler resenärer och större flygplanstyper. Den kommer också att ge möjlighet till fler och nya destinationer. Utbyggnaden av terminalen påbörjades i augusti 2017 och blev klar under sommaren 2020.

Den nya delen innebär en utökning av terminalen med 1/3 del och bjuder på luftigare ytor. Stora fönster släpper in dagsljus och interiören blir ljus med fler sittplatser. Utformningen av den nya terminalen präglas av en luftig interiör och generös utblick mot flygplanen.