Personalutrymmen

Det är inte bara kundytorna som behöver bra inredning. Du kan få dina anställda att trivas bättre och öka effektiviseringen genom att se över personalutrymmen.

Vi hjälper dig att skapa en lugn och behaglig miljö för både formella som informella möten – där alla kan ta en välbehövlig paus. Ordning och reda skapar en bättre arbetsmiljö och ökar effektiviteten.

På Maxi i Östersund skapade vi bland annat en avskild yta för diskhantering. Här slipper man disken i blickfånget och dessutom skapas ett bättre flöde med tydligt separerade ytor för beredning, sophantering och disk. Disken sorteras från början i backar som sedan flyttas via diskmaskinen till rack – minimal hantering!

Broschyr

Vi har tagit fram ett komplett bassortiment för inredning utav personalutrymmen. Sortimentet spänner över kontor, konferens och lunchrum. Allt med en genomtänkt formgivning och tydligt koncept som har fokus på ergonomi och bra arbetsmiljö.

I broschyren presenteras ett valt koncept med materialval och färger. Men allt går att anpassa efter just dina behov!

Klicka här för att komma till broschyren