Agripo lyftsystem

Agripo®systemet från Butikskonsult är framtaget för att skapa lönsam försäljning av rotfrukter tack vare minskat avfall, förenklad logistik och en effektiv process. Agripo® förbättrar även arbetsmiljön som ett resultat av eliminering av tunga lyft. Systemet har utvecklats och är prövat i mer än 30 år för att möta kraven och behoven i en modern butik.