2019-05-27

Butikskonsult förvärvar Back Up Formagram

Till följd av ett planerat generationsskifte förvärvar Butikskonsult Kumla AB, en av Sveriges ledande aktörer inom butiksinredning, restauranginredningsföretaget Back Up Formagram AB. Förvärvet sker genom holdingbolaget Ideocad AB, som äger 100% i Butikskonsult Kumla AB. Även Back Up Formagram AB kommer att vara ett helägt dotterbolag till Ideocad AB från och med 15 maj 2019.

”Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att utöka vårt kunderbjudande mot restaurangbranschen. Bolaget är mycket välskött och har haft en stabil tillväxt sedan starten 2006. Det största värdet i förvärvet ligger dock i kompetensen hos bolagets 7 anställda, som självklart kommer att bli kvar”, säger Fredric Jansson, VD och ägare av Butikskonsult.

Formagram är en helhetsleverantör som utvecklar inredningskoncept för restauranger och andra offentliga miljöer. De tillhandahåller ritningsunderlag för inredning, förstudier och projektering för bygg och har en gedigen erfarenhet av att driva större om- och nybyggnadsprojekt som inkluderar underentreprenader såsom rör, el samt ventilation.

”Vi är oerhört glada över att Formagram med sin mångåriga kompetens och duktiga medarbetare nu är en del av Butikskonsult. Under många år har vi i olika sammanhang levererat kompletta lösningar för restauranghandel till dagligvaruhandeln, och nu får vi kompetens att ta ett ännu större helhetsansvar och växa inom nya spännande områden. I och med förvärvet kommer vi att kunna nå nya kunder och jag ser fram emot att få förverkliga kundernas drömmar om den perfekta restaurangmiljön. Men Formagram stärker även Butikskonsults produktportfölj genom egen tillverkning av ett komplett program av inom- och utomhusskyltning, samt tillverkning av inredningslösningar i livsmedelsklassade kompositmaterial”, säger Fredric Jansson.

En ansökan om namnbyte av Back Up Formagram AB är inskickad till Bolagsverket. Det nya namnet på dotterbolaget föreslås att bli Formagram AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredric Jansson, VD & ägare
fredric.jansson@butikskonsult.com
019-689 45 01

eller
Mats Jonsson, Försäljningschef & Vice VD
mats.jonsson@butikskonsult.com
019-689 45 02

Detta har uppmärksammats i media av bl. a. Fri Köpenskap

Fler nyheter


2019-04-12

Besök av Prevent UF

Dagens personalmöte avslutades med ett intressant föredrag av UF-företaget Prevent UF. De har samlat in anonyma berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier som tillsammans med fakta och intervjuer bildar innehållet i boken ”Det du inte hör”.